Thursday, 1 January 1970

Devi Mahatmyah (Sanskrit) देवी माहात्म्य (संस्कृत)


 1. चण्डिका ध्यान
 2. अर्गलास्तोत्रम्
 3. कीलकस्तोत्रम्
 4. देवी कवचम्
 5. रात्रिसूक्त (ऋग्वेद)
 6. रात्रिसूक्त (सामविधान ब्राह्मण)
 7. प्रथमोऽध्यायः (मधुकैटभवध)
 8. द्वितीयोऽध्यायः (महिषासुरसैन्यवध)
 9. तृतीयोऽध्यायः (महिषासुरवध)
 10. चतुर्थोऽध्यायः (शक्रादिस्तुति)
 11. पञ्चमोऽध्यायः (देव्या दूतसंवाद)
 12. षष्ठोऽध्यायः (धूम्रलोचनवध)
 13. सप्तमोऽध्यायः (चण्डमुण्डवध)
 14. अष्टमोऽध्यायः (रक्तबीजवध)
 15. नवमोऽध्यायः (निशुम्भवध)
 16. दशमोऽध्यायः (शुम्भवध)
 17. एकादशोऽध्यायः (नारायणीस्तुति)
 18. द्वादशोऽध्यायः (भगवती वाक्यं)
 19. त्रयोदशोऽध्यायः (सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं)
 20. अपराधक्षमापणस्तोत्र
 21. देवीसूक्तम्
For Chandipath Vidhi, click here (Vidhi)
For Bengali version, click here (Bengali)
For translation, click here (English)
Post a Comment