Thursday, 1 January 1970

রাত্রিসূক্ত (সামবিধান ব্রাহ্মণ)

রাত্রিসূক্ত (সামবিধান ব্রাহ্মণ, ৩-৮-২)
ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং
শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং য়ুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ
শ্রীচক্ষুষে বান্তঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায় আপঃ
স্নেহায় মনঃ অনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরং ॥
॥ ইতি সামবিধানব্রাহ্মণোক্তং রাত্রিসূক্তং ॥

Post a Comment