Thursday, 1 January 1970

চণ্ডিকা ধ্যান

॥ ॐ নমশ্চণ্ডিকাযৈ ॥
           
॥ শ্রী চণ্ডিকা ধ্যান ॥

ওঁ বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্ ।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ ॥
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্ ।
পুস্তকং চাক্ষমালাং চ বরং চাভয়কং ক্রমাত্ ॥
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্ ।
অথবা
য়া চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী য়া মাহিষোন্মূলিনী
য়া ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী য়া রক্তবীজাশনী ।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী য়া সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটিমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥

Post a Comment